x

Hlavní navigace

Merch

Podmínky užívání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

webových stránek fusionjv.eu

(dále též jen „Podmínky“)

 

Vítáme Vás na stránkách Fusion Česká republika.

 

VÍTEJTE!

Chápeme, že čtení různých obchodních podmínek a jim podobných dokumentů není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít chvilku a opravdu si tyto Podmínky přečíst už teď. Na samém začátku naší spolupráce. Mají totiž za úkol nastavit pravidla hry, podle kterých budeme spolupracovat na užívání těchto webových stránek. Díky tomu budete přesně vědět, co od nás můžete požadovat a co naopak my očekáváme od Vás.

 

Dříve, než začnete tyto webové stránky používat, tak si prosím pozorně přečtěte Podmínky. 

 

Věřím, že jste se pohodlně usadili a posloucháte dobrou hudbu, která Vám zpříjemní čtení. Tak pojďme na to.

 

1. Představení

 

KDO TYTO STRÁNKY PROVOZUJE?

 1. Vlastníkem i provozovatelem webových stránek www.fusionjv.eu (dále je budeme pro přehlednost označovat jen jako „webové stránky“ nebo „stránky Fusion“, případně „webové stránky Fusion“) je Křesťanská akademie mladých, z.s. 

 

TERMÍN „FUSION“

 1. Tam, kde používáme termín „Fusion“ anebo „my“, máme tím na mysli podle kontextu buďto Fusion jakožto křesťanskou službu mladým lidem, anebo pokud se jedná o subjekt nadaný právní osobností, pak termínem Fusion, je myšlena v každé zemi národní organizace. Například v České republice má Fusion právní osobnost odvozenou od zapsaného spolku: 

 

Křesťanské akademie mladých, z.s., 

IČO: 66932740

sídlem Emila Pajurka 142, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaný je u Krajského soudu v Ostravě

pod sp. zn. L 3763

 

PRÁVNÍ OSOBNOST FUSIONŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

 1. Za Fusiony v jednotlivých zemích vždy právně stojí národní organizace, jejichž seznam najdete na konci tohoto Prohlášení, včetně jednotlivých kontaktů.

 

SPOLUPRÁCE S JOSIAH VENTURE

 1. Fusion pak úzce spolupracuje s americkou mezinárodní organizací:

 

Josiah Venture

P.O. BOX 4317

Wheaton, IL 60189-4317

 

 

2. Koho se tyto Podmínky týkají 

a jak s nimi vyjádřit (ne)souhlas?

 

KOHO SE TYTO PODMÍNKY TÝKAJÍ?

 1. Tyto Podmínky se na Vás vztahují od okamžiku, kdy vstoupíte na webové stránky Fusion. Vztahují se na Vás tedy už jako na pouhého návštěvníka webových stránek. Samozřejmě ale jen v tom rozsahu, v jakém se Vás Podmínky týkají – nevztahují se na Vás například ustanovení o registrovaných uživatelích a podobně.

 

 1. Hlavně se však tyto Podmínky vztahují na ty, kdo se rozhodli registrovat a užívat webové stránky Fusion jako registrovaní uživatelé. Koneckonců v rámci samotného registračního procesu jste s těmito Podmínkami vyjádřili svůj souhlas. 

 

SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI?

 1. Samotným užíváním webových stránek již automaticky udělujete souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv užití webových stránek Fusion zakládá souhlas s těmito Podmínkami, Prohlášením o ochraně osobních údajů a používáním souborů „cookies“.

 

 

VÝSLOVNÝ SOUHLAS V RÁMCI REGISTRACE

 1. Pokud se rozhodnete stát registrovanými uživateli, projevujete tento svůj souhlas ještě jednou výslovně v rámci registračního procesu, kde po Vás vyžadujeme vyjádření souhlasu jak s Podmínkami, tak i s prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI?

 1. Za situace, kdy s těmito Podmínkami z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte, anebo nejste schopni je dodržet, tak i když nás to mrzí, tak Vás musíme požádat, abyste tyto webové stránky neprodleně opustili a nepokračovali dál v jejich užívání.

 

3. Registrace

 

JAK SE MOHU REGISTROVAT?

 1. Když jste se rozhodli stát se registrovanými uživateli, udělali jste první důležitý krok k tomu, abyste mohli webové stránky Fusion využívat opravdu naplno. K samotné registraci a vytvoření účtu na webových stránkách Fusion pak můžete použít jednu ze tří základních možností: 
 1. svůj účet ve službě Facebook;
 2. svůj účet ve službě Google, anebo;
 3. registraci prostřednictvím e-mailové adresy a hesla. 

 

 1. Účet na stránkách Fusion se Vám vytvoří, když se k nim přihlásíte poprvé pomocí účtu, který máte na sociálních sítích. 

 

 1. Když budete chtít později spravovat svůj účet na webových stránkách Fusionu, stačí se přihlásit svým účtem na sociálních sítích.

 

 1. Rozhodnete-li se pro variantu registrace prostřednictvím svých účtů na sociálních sítích, dáváte nám tím zároveň veškerá oprávnění, která s tím souvisí (zejména si můžeme vyžádat v rámci registrace Vaše jméno, e-mailovou adresu a Vaši profilovou fotku). To vše, aby naše webové stránky mohly ověřit, že u nás již nejste registrovaní, případně Vás propojit s Vaším již existujícím účtem. 

 

SPRÁVNOST A ÚPLNOST REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

 1. Slibujete také, že veškeré údaje, které jste uvedli při registraci jsou pravdivé, přesné a úplně a že to tak za všech okolností zůstane. 

 

MINIMÁLNÍ VĚK

 1. K tomu, abyste se mohli stát registrovanými uživateli Vám musí být alespoň 13 let. Že tuto podmínku splňujete prohlašujete konkludentně (to znamená jinak než slovy) tím, že se registrujete.

 

KATEGORIE REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

 1. Webové stránky Fusion dělí registrované uživatele do několika kategorií podle toho, jaká oprávnění jim byla udělena. Určujícím kritériem pro to, do které kategorie spadáte Vy, je zejména to, jaké je Vaše zapojení ve službě Fusion, zda jste student, vedoucí, hlavní vedoucí, národní vedoucí a podobně.

 

 

4. Jak si webové stránky Fusion užít? 

(uživatelský obsah)

 

 1. Jednou z nejvyšších přidaných hodnot webové stránky Fusion je, že umožňuje, našim registrovaným uživatelům, sdílet inspiraci a materiály užitečné pro Vaši místní službu Fusion.  

 

STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ Z WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Materiály můžete z webových stránek stahovat a používat je pouze pro Vaši osobní potřebu v rámci služby Fusion, kterou provozujete pod mezinárodní organizací Josiah Venture. 

 

 

NEUVÁDĚT LIDI KOLEM V OMYL

 1. Stažené materiály však nesmíte používat k tomu, abyste v někom vyvolali dojem, že jednáte přímo naším jménem, pokud jsme Vás k tomu nezmocnili. 

 

RESPEKT K PRÁVŮM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Jako Fusion respektujeme práva duševního vlastnictví, a to stejné očekáváme i od Vás. U veškerých materiálů, které jsou nahrány z naší strany, tak vlastníme veškerá práva k duševnímu vlastnictví přímo my, anebo je používáme na základě udělené licence. Vy získáváte právo tyto materiály používat pouze v souladu a v rozsahu dle těchto Podmínek. 

 

MOŽNOST NAKLÁDAT S UŽIVATELSKÝM OBSAHEM

 1. Jako registrovaný uživatel můžete získat možnost zveřejňovat, nahrávat nebo jinak přispívat obsahem v rámci webových stránek Fusion. Fusion může, ale nemusí sledovat, kontrolovat nebo upravovat obsah, který takto nahrajete. Vyhrazujeme si však právo uživatelský obsah odstranit, anebo k němu zakázat přístup, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. K takovému kroku můžeme přistoupit i bez předchozího upozornění Vaší osoby nebo kohokoliv jiného.

 

KDO NESE ODPOVĚDNOST ZA UŽIVATELSKÝ OBSAH?

 1. Výhradní odpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který zveřejníte, nesete vždy Vy.

 

LICENCE K UŽÍVÁNÍ NAHRANÝCH MATERIÁLŮ

 1. Tím, že nahráváte materiály nebo vytváříte obsah v rámci webové stránky Fusion, nám výslovně dáváte časově neomezenou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci k tomu, abychom mohli tyto materiály používat a to dokonce, i poté, co Vy sami svou registraci nebo spolupráci s Fusionem ukončíte. 

 

 

5. K čemu se zavazujete?

 

NEPORUŠUJTE PRÁVNÍ PŘEDPISY

 1. Užíváním webových stránek se zavazujete, že je nebudete používat způsobem, který by porušoval jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

 

HLÍDEJTE SI PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

 1. Pokud si zvolíte nebo je Vám poskytnuto uživatelské jméno a heslo, nebo jakákoliv jiná informace v rámci zabezpečení, musíte se k těmto údajům chovat jako k důvěrným a nesmíte je dát k dispozici nikomu dalšímu. Stejně tak berete na vědomí i to, že Váš účet je soukromý a Vy nesmíte udělit souhlas ani přístup k webovým stránkám Fusion další osobě tím, že byste jí umožnili použít Vaše přihlašovací údaje.

 

INFORMUJTE NÁS O ZTRÁTĚ NEBO ZNEUŽITÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Vašeho uživatelského jména nebo hesla, nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému přístupu k Vašemu účtu třetí stranou, okamžitě nás o tom informujte, a co nejdříve si heslo změňte. To se týká také informací o neoprávněném přístupu k Vašim účtům na sociálních sítích, pokud se na stránky Fusionu registrujete jejich prostřednictvím. 

 

CO KDYŽ VZNIKNE SPOR KVŮLI OBSAHU, KTERÝ JSTE NAHRÁLI NA WEBOVÉ STRÁNKY

 1. Zavazujete se, že pokud někdo vznese vůči Fusionu nárok týkající se uživatelského obsahu, který jste zveřejnili Vy, tak zbavíte Fusion, v rozsahu povoleném místními právními předpisy, veškeré odpovědnosti za jakékoliv škody, ztráty a náklady jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a poplatků), které z daného nároku vyplývají.

 

CO NEMÁTE POVOLENO?

 1. Berete také výslovně na vědomí, že za žádných okolností nemáte povoleno: 

 

 1. kopírování, další distribuci, reprodukci, „ořezávání“, zaznamenávání, přenášení, předvádění ani veřejné vystavování, vysílání nebo zpřístupňování jakékoli části služby, nebo obsahu veřejnosti (mimo aktivity Fusionu). 
 2. Odstraňovat nebo pozměňovat jakákoliv autorská práva, ochranné značky nebo jiná upozornění týkající se duševního vlastnictví, obsažených v obsahu nebo službě na stránkách Fusionu. 
 3. Poskytnout Vaše heslo jakékoli jiné osobě nebo používání uživatelského jména a hesla jakékoli jiné osoby.
 4. „Procházení (crawling)“ webových stránek Fusion nebo jiné použití automatizovaných prostředků (včetně botů, scraperů a spiderů) k nahlížení, zobrazování nebo shromažďování informací ze stránek Fusionu. 
 5. Vystavovat jakýkoli urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, pornografický nebo obscénní obsah.
 6. Vystavovat nebo nahrávat na stránky Fusionu protizákonný obsah, tím máme na mysli 

i porušování duševního vlastnictví. 

 1. Materiál, který by obsahoval Vaše heslo nebo úmyslně obsahuje heslo jakéhokoli jiného uživatele nebo úmyslně obsahuje osobní údaje třetích stran. 
 2. Nahrávat věci, které by měly škodlivý obsah, jako malware, trojské koně nebo viry, nebo jiným způsobem narušuje přístup jiného uživatele k webovým stránkám Fusion.

 

 

6. Na co Vás chceme upozornit?

 

DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNY WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Webové stránky můžeme průběžně doplňovat, upravovat a aktualizovat nebo jejich provozování dokonce i ukončit, a to bez předchozího upozornění. Současně si musíme vyhradit i právo jednostranně měnit tyto Podmínky. Doporučujeme Vám proto, abyste se s obsahem těchto Podmínek seznamovali pravidelně a pokud nesouhlasíte s jejich aktuálním zněním, tak zrušte svou případnou registraci a webové stránky, prosím, okamžitě opusťte.

 

 

JAK VÁM DÁME O ZMĚNÁCH VĚDĚT?

 1. Pokud uděláme podstatné změny Podmínek, pak vás na tyto změny upozorníme předem například formou dobře viditelného upozornění přímo v rozhraní webové stránky, anebo prostřednictvím e-mailu. V některých případech Vás upozorníme předem a vaše další užívání služby po provedení změn bude představovat vyjádření souhlasu se změnami. 

 

JAKO STOJÍ A LEŽÍ – BEZ ZÁRUKY

 1. Uvědomujete si a souhlasíte s tím, že webové stránky Fusion jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a „tak jak jsou k dispozici“ bez výslovné i konkludentní (to znamená jiné než slovní) záruky nebo podmínky jakéhokoliv druhu. 

 

RADY A INFORMACE ZE STRANU FUSIONU

 1. Stejně tak ani jakékoli rady či informace, ať už ústní nebo písemné, které získáte od Fusionu, nebudou zakládat žádnou záruku. 

 

ZTRÁTY A ŠKODY

 1. Rovněž Vás chceme upozornit a Vy s tím výslovně souhlasíte, že neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody (včetně náhrady veškerých nepřímých, mimořádných, náhodných nákladů a represivní či exemplární náhrady škody), které nejsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je buď zřejmé, že k ní dojde, nebo jsme v době Vaší registrace my i Vy věděli, že k ní dojít může. 

 

ZA CO NENESEME ODPOVĚDNOST

 1. A dále také neneseme odpovědnost za žádnou:

 

 1. Ztrátu možnosti užívání dat;
 2. Ztrátu dat;
 3. Ztrátu příležitostí (například uspořádat koncert, kemp a podobně) ani;
 4. Škodu na zařízení v rozsahu, v němž jste mohli škodě předejít postupováním podle našich pokynů, nebo pokynů výrobce.

 

OBSAH, APLIKACE TŘETÍCH STRAN

 1. Fusion nezaručuje, nedoporučuje, negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za žádné aplikace třetích stran (či jejich obsah), uživatelský obsah, zařízení ani žádný jiný produkt nebo službu.

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

 1. Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu a inspiraci. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky, ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost. 

 

 

7. Pár slov závěrem

 

ČETL JSEM A SOUHLASÍM

 1. Potvrzujete, že jste si Podmínky přečetli a rozumíte jim, přijímáte je a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni.

 

MOŽNOST VÝPADKŮ

 1. Vynakládáme přiměřené úsilí na to, abychom udrželi naše webové stránky v provozuschopném stavu. Čas od času však mohou nastat určité technické potíže, potřeba údržby, testování nebo aktualizace, abychom zapracovali změny příslušných právních předpisů a regulačních požadavků, což může vést k dočasným výpadkům. 

 

DOTAZY A ZPĚTNÁ VAZBA

 1. Chceme také, aby se naše webové stránky neustále zlepšovaly a lépe Vás podporovaly ve Vaší práci, proto máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, komentáře nebo nápady na vylepšení, zasílejte je prosím na e-mailovou adresu: fusion@josiahventure.com. 

JAK DLOUHO BUDETE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI?

 1. Náš vzájemný vztah založený Vaší registrací bude platit, dokud jej neukončíte Vy nebo my. Po celou dobu našeho vztahu jste vázání aktuálním zněním těchto Podmínek.

 

ODDĚLITELNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ

 1. Pokud by nějaká část těchto Podmínek byla uznána za neplatnou nebo nevymahatelnou, nesmí tato neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem ovlivnit ani znemožnit platnost či vymahatelnost zbývající části Podmínek. Uplatnění daného ustanovení se bude vymáhat v rozsahu povoleném místními právními předpisy. 

 

PŘÍPADNÉ SPORY BUDOU ŘEŠENY PŘED SOUDY V ČESKÉ REPUBLICE

 1. V rámci vzájemné spolupráce se zavazujeme, že veškeré spory se budeme snažit řešit především smírnou cestou. Jsou však situace, kdy to možné není. V takových případech upozorňujeme, že jsme se dohodli na tom, že jakékoliv spory vyplývající z těchto Podmínek nebo týkající se užívání webových stránek Fusion se budou řešit věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

 

 

8. KDO ZA NÁMI STOJÍ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH:

 

True Horizons – Bulgaria

Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ 24

www.istinskihorizonti.bg

 

KAM – Czech Republic

142 E. Pajurka, Frydlant n.O 739 11, Czech Republic

www.kam.cz

 

Koma – Estonia

Kaunase pst. 9a, Tartu 50704

www.k-oma.ee

 

Jauniešu Virzība – Latvia

Matisa 50B, Riga, LV-1009, Latvia

www.jauniesuvirziba.lv

 

Fala – Poland

ul. Ochabska 133, 43-430 Kiczyce, Poland

www.fala.net.pl

 

Vital – Romania

Str. Independentei, nr. 61, bl.47. sc. A, ap. 13

Loc. Medgidia 905600, Jud. Constanta, Romania

www.vital1010.ro

 

OMLADINSKI POKRET MREŽA – Serbia

Narodnog Fronta 80/511, 21000 Novi Sad, Serbia

www.mreza.org.rs

 

TCKompas – Slovakia

V. Spanyola 37, 010 01 Zilina, Slovakia

www.tckompas.sk

 

Društvo Več – Slovenia

Gozdna Pot 1a, 1261 Ljubljana, Slovenia

www.drustvovec.si

 

Epokha 2.2

Mihnovshkyh 33b kb 32, Lviv 79018, Ukraine

www.epokha.org.ua

 

 

 

Verze Podmínek ze dne 14. května 2020, verze 1.0